Kan een stuk karton emoties opwekken? Kan het ook als een op zichzelf staande ervaring gezien worden? Kan het deel van een toeristische ervaring zijn? Ik denk van wel.

Comment